Ájurvéda je darom od Boha pre zdravie všetkých.

Ájurvéda má svoj pôvod v Indií a je jednou z tradičných ciest v liečení mnohých ochorení, prirodzene a s tisícročnou tradíciou.

Ájurvéda učí, že 70%  sa na našom zdraví podieľa strava. Strava je základ. Kto chce byť zdravý, mal by si uspôsobiť stravu na mieru. 

Ájurvéda je stará 5000 rokov.

Označuje sa ako matka medicíny. Je to najstarší a najprepracovanejší medicínsky systém na svete.

Mladšia sestra ájurvédy je  jóga. Ájurvéda a jóga sú úzko prepojené.

Základné prírodné a biochemické zákonitosti, ktorými sa ájurvéda riadi platia nielen v Indií, ale aj v celej Európe, v USA, v Ázií, všade na svete.

Tieto zákonitosti platili pred 5000 rokmi, platia dnes a budú platiť aj o ďalších 5000 rokov. 

 

Z ájurvédy vychádza každý liečebný systém.  Napríklad čínska medicína, homeopatia, bylinná liečba, dokonca aj moderná medicína – alopatia, chirurgia, plastika.

Ájurvéda je prístup k zdraviu pomáhajúci ľuďom žiť dlho, zdravý a plnohodnotný  život.

Ájurvéda sa dá preložiť ako:  

  • Ájus = život
  • Véda = poznanie, náuka, umenie

Je to náuka o dlhom, zdravom a šťastnom živote. Najnovší preklad pre ájurvédu je slovné spojenie Umenie žiť. V časoch, keď ájurvéda vznikla mala veda iné chápanie ako dnes. Veda mala v sebe intuítivno – umelecký aspekt.

Dobrý ájurvédsky lekár musel mať dobre vyvinutú pravú aj ľavú hemisféru.  Používal logiku aj intuíciu.

Ájurvéda sa zaoberá celým človekom. Lieči človeka na úrovni telo, myseľ a duša. Nelieči iba telo. Hľadá príčiny ochorenia. Nezameriava sa na potlačovanie príznakov.  Smeruje k zachovaniu rovnováhy energie v tele. Je to prírodná liečba, bez vedľajších účinkov.

Ájurvéda je od roku 1982 celosvetovo uznaná  zdravotníckou organizáciou WHO za úspešný medicínsky systém podobne ako čínska medicína.

V niektorých štátoch je táto liečba preplácaná poisťovňami. 

 

Ako to funguje?

Rovnako ako každý má jedinečný odtlačok prsta, podľa ájurvédskeho presvedčenia má každý človek jedinečnú štruktúru energie. Ide o špecifickú kombináciu fyzických, mentálnych a emocionálnych vlastnosti. Existujú tri základné typy energie (tzv. dóši, regulátory ) prítomné v každom človeku. Regulátory regulujú naše zdravie. Poznanie a rovnováha týchto troch energií vedie ku zdraviu. Nerovnováha je choroba.

Ájurvéda hovorí že celý vesmír je zložený z piatich prvkov.

A to sú: 

  • Priestor (éter)
  • Vietor
  • Oheň
  • Voda
  • Zem
Náš ľudský organizmus je chápaný ako mikrovesmír. Je tiež zložený z 5-tích prvokov. Všetky prvky sú zastúpené v troch regulátoroch (dóšach).
Váta, Pitta, Kapha sú sanskrtské názvy. Je to jazyk, ktorým je písaná ájurvéda. Pre lepšie pochopenie uvádzam aj slovenské názvy.

Poznáme tri regulátory (dóši) v ľudskom tele: 

1. VIETOR – VÁTA:  je energia, ktorá ovláda telesné funkcie spojené s pohybom. Napr.   krvný obeh, dýchanie, žmurkanie,  srdcový tep. Má na starosti vylučovanie. Váta znamená v preklade Vietor.

Zloženie prvkov Váta: Priestor a Vietor

 

Prvok priestor v ľudskom organizme predstavuje duté orgány.  Sú to hrubé črevo, tenko črevo, vagína, žalúdok, dutina lebečná a pod.

Prvok Vietor sú plyny v ľudskom tele. Spôsobuje nafukovanie, plynatosť.

Vyvážená energia Vetra dáva človeku kreativitu a vitalitu. Vietor v nerovnováhe vytvára strach, úzkosť, bolesti hlavy, srdcové problémy, psychické ochorenia, problém s krvným obehom, studené končatiny a iné.

2. OHEŇ – ŽLČ – PITTA:  Je tráviaci oheň. Má za úlohu trávenie potravy , vstrebávania živín, reguluje teplotu tela. Doslovný preklad pre Pittu je ŽLČ.

Zloženie prvkov Pitta: Oheň a niektorí autori uvádzajú aj prvok Voda. Prevažne je Pitta  Oheň.

 

Prvok Oheň: V ľudskom tele sa prejavuje ako tráviaci oheň, žalúdočné šťavy a kyseliny. Oheň svieti, dodáva do tela svetlo. Na to máme v ľudskom tele oči. Oči sú preto spojené s regulátorom Pitta.

Žlč – Pitta v rovnováhe vedie k spokojnosti a inteligencií. OHEŇ v nerovnováhe môže spôsobiť pálenie záhy , vyvoláva hnev, kožné problémy, ako akné, lupienka, psoriáza. Často sú to zápalové ochorenia, problém s kĺbami, ochorenia očí a pod.

3. VODA – SLIZ- KAPHA: Kapha sa dá preložiť  ako HLIEN alebo SLIZ. Kapha zahlieňuje telo. Keď tečie z nosa – to je Kapha.  Sliz zodpovedá za výživu tela. Dodáva vodu do všetkých častí tela. Zvlhčuje pokožku a udržiava imunitný systém.

Zloženie prvkov Kapha: Voda a Zem

 

Prvok Voda: Vieme, že ľudské telo je z prevažnej väčšiny zložené z vody.

Prvok Zem: Sú svaly, kosti, zuby, žlčnikový kameň a pod.

Ak je SLIZ v rovnováhe človek má v sebe vlastnosti ako je láska a odpustenie. Keď je v nerovnováhe vedie k neistote a závisti. Z chorôb je to napr. cukrovka, osteoporóza, alergie, alzheimer  a iné. Sliz je ťažký a vytvára ťažké ochorenia.

Poznanie 3 energií je základom pre pochopenie ájurvédy a udržanie zdravia. 

Každý má v sebe všetky tri energie, ale každý v inom pomere. Zvyčajne 1 alebo 2 energie  v tele dominujú pre konkrétnu osobu. Podľa prevládajúcich regulátorov sa zostavuje strava na mieru. Strava má na zdravie najväčší vplyv.

Pre viac informácií čítajte ďalšie články.